Jak získat hodnoty (get values) z dataLayer

Pokud vkládáte hodnoty do dataLayer například: window.dataLayer = window.dataLayer || []; dataLayer.push({„shoptet“ : { „pageType“: „cart“, „cart“: { „3973“: 1, „3979“: 2 } }}); Pak se k nim dostanete: console.log(dataLayer[0].shoptet.cart.pageType) // v konzoli vypíše: cart Klíče a hodnoty polí jdou vypsat i následovně: console.log(Object.values(dataLayer[0].shoptet.cart)); // v konzoli vypíše: [1, 2] console.log(Object.keys(dataLayer[0].shoptet.cart));  // v konzoli vypíše: [&hellip

Více…

Jednoduchý modal vyskakovací okno

Jednoduché vyskakovací okno pomocí velmi jednoduchého jQuery scriptu HTML: <div class=“window“>         <div class=“box“>         <div id=“zavrit-banner“>X</div>         <p><strong>Vyskakovací okno</strong></p>         <p>Zavřete kliknutím na černou plochu</p>         </div> </div> Javascript/jQuery: <script src=“https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js“></script>         <script>         $(„#zavrit-banner“).click(function() {           $( „.window“ ).fadeOut(„slow“);         });         $(„.window“).click(function(e) { [&hellip

Více…

GA event v kódu s Tag Managerem nefunguje

GA event v inline kódu nebo v javascriptu (jQuery) nefunguje jako např. onclick() GA DEBUG hlásí: „ga send Unknown target: undefined“ řešení: var trackerName = ga.getAll()[0].get(‚name‘); ga(trackerName + ‚.send‘, ‚event‘, { eventCategory: ‚kategorie‘, eventAction: ‚akce‘, eventValue: 0 }); credit: http://stackoverflow.com/questions/28765806/existing-google-analytics-events-and-google-tag-manager

Více…

Google reCAPTCHA ajax jQuery

Implementace Google reCAPTCHA pomocí ajax jQuery Prvně musíte získat captchu na adrese  https://www.google.com/recaptcha/ (musíte být přihlášeni pod google účtem) recaptchagoogle.php: $captcha = filter_input(INPUT_POST, ‚captchaResponse‘); // get the captchaResponse parameter sent from our ajax /* Check if captcha is filled */ if (!$captcha) { http_response_code(401); // Return error code if there is no captcha } $response = [&hellip

Více…

Nastavení SET, GET, IF set Cookies Javascriptem

Nastavení cookies Javascriptem <script> function setCookie(cname, cvalue, exdays) { //jmeno cookie, hodnota, pocet dni var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (exdays*24*60*60*1000)); var expires = „expires=“+d.toUTCString(); document.cookie = cname + „=“ + cvalue + „; “ + expires; } function getCookie(cname) { var name = cname + „=“; var ca = document.cookie.split(‚;‘); for(var i=0; i<ca.length; [&hellip

Více…

Google Tag Manager UserID Analytics

Programátor může přihlášeným lidem přiřadit cookies, při odhlášení toto cookies smazat. Potom máte přehled o přihlášených uživatelech. Výběr dat UserID se musí v Google Analytics zapnout. Článek o nastavení UserID Nastavení Google Tag Manager Nastavení vlastní Javascript Proměnné s názvem „UserID“: function() { try { return ga.getAll()[0].get(‚clientId‘); }catch(e) { return „n/a“; } } V Tagu [&hellip

Více…

Zaškrtnutí checkbox/radio podle url hashtagu pomocí jQuery

Zaškrtnutý checkbox/radio po najetí na stránku pomocí hashtagu # <script> $(document).ready(function(){ var href=window.location.href; var thisid; href=href.split(„#“); href=href[1]; if ((href!=““)&&(href!=undefined)){ //v URL byl hashtag „#…“ if (href==“checkbox-1″){ $( „#promennavpoli\\[1\\]“ ).prop( „checked“, true );} //proměnná v poli 1 if (href==“checkbox-2″){ $( „#promennavpoli\\[2\\]“ ).prop( „checked“, true );} if (href==“checkbox-3″){ $( „#promennavpoli\\[3\\]“ ).prop( „checked“, true );} } }); </script&gt

Více…

URL kampaňe Google Analytics – URL builder

Vytváření kampaní pomocí URL pro Google Analytics – URL builder Příklad: http://www.mylog.cz/?utm_source=web-clanek&utm_medium=odkaz&utm_term=URL-builded-link&utm_content=odkaz-ve-clanku&utm_campaign=Budovani-povedomi-mylog Název kampaně: utm_campaign – Nový produkt, Nová služba, Slogan… (Internetový marketing, Responzivní web…) Zdroj kampaně: utm_source – google, facebook, newsletter… Médium: utm_medium – cpc, banner… Dotaz kampaně / klíčové slovo: utm_term – klíčové slovo, přes které se uživatel dostal ke kampani (banner, slogan [&hellip

Více…

Změna názvu URL z .php na adresu bez .php

Když máte www stránky s koncovnou .php a chcete je změnit na stránky bez koncovky Např. www.mylog.cz/nejlepsi-stranky.php na www.mylog.cz/nejlepsi-stranky Potřebujete přesměrovat stávající .php na na stránku bez php a zároveň přesměrovat obsah z URL bez php na fyzickou stránku .php: # browser requests PHP RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /([^\ ]+)\.php RewriteRule ^/?(.*)\.php$ /$1 [L,R=301] # check [&hellip

Více…

CSS3 only image rotator / rotátor obrázků

Rotátor obrázků s mizícím pozvolným přechodem s využitím pouze CSS3, žádné skripty. Hodí se pouze pro JPEG obrázky. Tento příklad je pro 4 obrázky, pro jiný počet je nutno trošku poupravit. HTML: <div class=“rotateimages“> <img src=“images/banner-3.jpg“ alt=“banner image“> <img src=“images/banner-1.jpg“ alt=“banner image“> <img src=“images/banner-2.jpg“ alt=“banner image“> <img src=“images/banner-4.jpg“ alt=“banner image“> </div> CSS: #banner .rotateimages { [&hellip

Více…

Odstranění koncovky .php .html z URI (URL) pomocí htaccess

Pro odstranění koncovky .php: RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.php -f RewriteRule ^([^\.]+)$ $1.php [NC] Pro odstranění koncovky .html: RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.html -f RewriteRule ^([^\.]+)$ $1.html

Více…

Dreamweaver multilines RegEx – hlednání ve více řádcích

Regulární výrazy pro hledání ve více řádcích START([\D0-9]+)END Vyhledá regulární výraz, jehož výsledek je na více řádcích. Normálně Dreamweaver hledá po řádcích. POZOR! „END“ musí být specifický, jinak najde ten poslední v kódu, což nechceme, nebo by se musel kód upravit

Více…

CSS centr obrázku s absolutní pozicí

CSS center absolute position image CSS: left: 50%; top: 50%; transform: translate(-50%, -50%); Funguje v IE 9+ Nefunguje na Andoid prohlížečích (zatím, zkoušeno 22.9.2015)

Více…

Mobilní menu

Fixed rozjížděcí menu pro mobilní telefony. JS: function menumob(){ var menuzapnuto=0; $(„.menucloseadded“).remove(); $(„.menu ul“).prepend(„<li style=’display:none;‘ class=’closemenu closemenubutton menucloseadded‘></li>“); $( „.closemenubutton“ ).unbind( „click“ ).click(function() { $(„.menu>ul“).slideToggle(„slow“); if (menuzapnuto==0){ $(„.menucloseadded“).css({„display“:“inline-block“}); menuzapnuto=1; } else { $(„.menucloseadded“).slideToggle(„slow“); menuzapnuto=0; } }) $( „.menu ul li a“ ).unbind( „click“ ).click(function(event) { if ($(this).parent().find(„ul“).length) { //pokud má podmenu UL event.preventDefault(); $(this).parent().children(„ul“).slideToggle(„slow“); //tak [&hellip

Více…

jQuery slider banner

jQuery slider banner s posuvem divů/obrázků/textu. js: <script> $(document).ready(function(){ var pocet= $(„.sliderfota“).children().length; var time=5000; //5 sekund console.log(pocet); var currentslide=1; var timer; //casovac (window.timer) = setInterval(timerfunction, time); $( „.indexfota“ ).mouseover(function() { //vypni timer if((window.timer)) // pokud je nastaven timer clearInterval((window.timer)); $( „.sliderfota“ ).css({„visibility“: „hidden“, „z-index“:“0″}); }); $( „.indexfota“ ).mouseout(function() { //zapni timer if((window.timer)) // pokud je [&hellip

Více…