.htaccess přesměrování stránek z http na https a odstranění www.

Pokud potřebujete, aby se domény 3. řádu přesměrovávaly na formát https://subdomena.domena.cz , pak použijte následující kód. Kód funguje i pro domény 2. řádu. #presmerovani http:// na https:// RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301] #presmerovani https://www. na https:// – odstranění www. RewriteCond %{HTTPS} on RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC] RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [R=301,

Více…

Datumy posledních N dní do pole – Javascript

Jak získat datumy posledních N dní do pole array pomocí čistého Javascriptu? Například naplnění pole posledními 7 dny: function LastNDays(pocet) { var labels=Array(pocet).fill().map((e,i)=>i); return labels.map(function(n) { var d = new Date(); d.setDate(d.getDate() – n); return (function(day, month, year) { return [day<10 ? ‚0‘+day : day, month<9 ? ‚0‘+(month+1) : (month+1), year].join(‚/‘); })(d.getDate(), d.getMonth(), d.getFullYear()); }); [&hellip

Více…

Získat obsah ze stránek pomocí jQuery – Scrape website

Pokud potřebujete získat obsah z jakékoli stránky a například uložit odkazy na obrázky, h1 atd. jQuery: $.get( ‚http://www.mylog.cz/‘, function( html ) { $(html).find(„img“).each( function(){ var content= $(this); $(„.sidebar_list“).append(content); }) })

Více…

Vynucení požadavku http jako https

Pokud mám na stránkách odkaz nebo obrázek s http (např. <a href=“http://mylog.cz/obrazek.png“><img src=“http://mylog.cz/obrazek.png“></a>) a potřebuji jej zavolat jako https, pak přidejte do hlavičky html kód: <meta http-equiv=“Content-Security-Policy“ content=“upgrade-insecure-requests“> POZOR!!! tento kód zablokuje všechny nezabezpečené přenosy! Kód pro přesměrování http na https v htaccess: # presmerovani http na https a na www pokud nema www RewriteCond [&hellip

Více…

Zobrazit obrázek v atributu na hover pomocí jQuery

Například pokud chceme zobrazit obrázek, který máme v „href“ atributu elementu „a“: Html: <div class=“showimg“><a href=“/cesta/k-souboru.jpg“>Na hover zobraz obrázek v href</a></div> Javascript: <script> $(„.showimg a“).attr(„style“, „position:relative“).mouseenter(function(){ var img=$(this).attr(„href“); $(this).append(„<span class=’mosimg‘ style=’position:absolute; bottom: 105%;left:0px;‘><img src='“+ img + „‚ style=’max-width:1000px;border:1px solid #999; border-radius:10px;‘></span>“); }).mouseleave(function(){ $(„.mosimg“).remove(); }); </script> Libovolně můžete měnit CSS v kódu

Více…

Android Javascript debugger

Jak zjistit chybu v javascriptu na Android telefonech: <script> window.onerror = function (message, url, lineNo){ alert(‚Error: ‚ + message + ‚\n‘ + ‚Url: ‚ + url + ‚\n‘ + ‚Line Number: ‚ + lineNo); return true; } </script&gt

Více…

Bootstrap carousel fade effect

Fading effect u Bootstrap Carouselu Přidat hlavnímu divu Carouselu class „carousel-fade“ CSS: .carousel-fade .carousel-inner .item { opacity: 0; transition-property: opacity; } .carousel-fade .carousel-inner .active { opacity: 1; } .carousel-fade .carousel-inner .active.left, .carousel-fade .carousel-inner .active.right { left: 0; opacity: 0; z-index: 1; } .carousel-fade .carousel-inner .next.left, .carousel-fade .carousel-inner .prev.right { opacity: 1; } .carousel-fade .carousel-control { [&hellip

Více…

CSS hacky pro IE

Pokud potřebujeme CSS jen pro různé verze IE CSS: #hack{ color:red; /* všechny prohlížeče */ color:red !important; /* všechny prohlížeče kromě IE6 */ _color:red; /* pracuje jen v IE6 */ *color:red; /* IE6, IE7 */ +color:red; /* pracuje jen v IE7*/ *+color:red; /* pracuje jen v IE7 */ color:red\9; /* IE6, IE7, IE8, IE9 */ [&hellip

Více…

.htaccess přesměrování a odstranění koncovky .html a načtení .php souboru

Pokud jste měli soubory .html a chcete načítat .php soubory se stejným názvem, ale aby v url nešla vidět žádná koncovka. Tudíž jste měli stranka.html, teď máte stranka.php a url se přesměruje po napsání www.domena.cz/stranka.html na www.domena.cz/stranka (kde bude načtená stranka.php) # browser requests HTML RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /([^\ ]+)\.html RewriteRule ^/?(.*)\.html$ /$1 [R=301] # check [&hellip

Více…

Přesměrování http na https pomocí htaccess

RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} Pokud potřebujeme vždy k URI přidat www. – https://www.mylog.cz/ (když někdo napíše mylog.cz bez www) RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. RewriteRule .* https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Více…

Smazat poslední lomítko z URL pomocí .htaccess

Umaže z URL poslední lomítko, aby neházel prohlížeč error 500. Takto chce prohlížeč přistupovat k adresáři. Po přidání následujícího kódu do .htaccess se umaže z URL adresy končící lomítko, takže url bude vypadat např. místo /adresa-url/ takto /adresa-url RewriteEngine on # smazat posledni lomitko / RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{REQUEST_URI} /(.*)/$ RewriteRule ^ /%1

Více…

Kopírování obrázků pomocí jQuery a přiřazení eventů klonům

Kopírování (klonování) obrázků do jiného elementu pomocí jQuery. A povolení přiřazení událostí (bind events) těmto kopiím (klonům), protože defaultně toto nefunguje. $(‚.preview-pic img‘).each(function(index, element) { $(this).clone(element, true).appendTo($(‚#magnified .modal-footer‘));  // zkopírujeme všechny obrázky z divu preview-pic do divu .modal-footer. True povolí přiřazení událostí pokud později potřebujeme }); $(‚#magnified .modal-footer img‘).on(„click“, function(){  //přiřazení událostí kopiím (v tomto [&hellip

Více…

Show / hide element na stránce

Skript pro zobrazení a skrytí elementů na stránce. Univerzálně stačí přiřadit třídy showhider-X „tlačítku“ a showhide-X prvku, který chceme skrýt (kde X je číslo, které spojuje elementy). HTML <p><input id=“checkbox“ class=“checkboxstyle“ type=“checkbox“ /><label class=“showhider-1″ for=“checkbox“>Po kliknutí se zatrhne checkbox a rozjede skrytý div</label> <div class=“showhide-1″ style=“display: none;“>Show / hide DIV</div></p> Javascript <script> //ukaž, když zatrhneš [&hellip

Více…

jQuery vypsání obrázků pomocí html

Script vypíše všechny obrázky na stránce popořadě (opakují se pokud použijete jeden obrázek vícekrát) za div .container var images=$(„img“); images.each(function( index ) { $(„.container“).append(„Všechny obrázky v dokumentu: “ + images[index].outerHTML); }) Pokud chcete jen první obrázek pak stačí změnit skript na: var images=$(„img“); $(„.container“).append(images[0].outerHTML); atd. Nebo vypsání konkrétních obrázků s konkrétním classem atd. a přiřazení [&hellip

Více…

Ve Windows 10 nefunguje režim spánku po zavření notebooku

Po zavření víka notebooku nefunguje režim spánku ani hibernace na Windows 10, nic se nestane. Napište do vyhledávání Windows (Start okno): control.exe /name Microsoft.Troubleshooting A vyberte možnost „Vylepšit využití energie“  (angl. „Improve power usage“)

Více…