Zalamování elementů za každým n-tým elementem

Za každým 3. divem má být zalomeno: div:nth-child(3n+4) { clear: left; } Za každým 4. divem má být zalomeno: div:nth-child(4n+5) { clear: left; } atd

Více…

Bootstrap carousel swipe

Pro swipe effect (ovládání carouselu pohybem prstu doleva a doprava) stačí přidat následující javascript: <script src=“http://code.jquery.com/mobile/1.4.5/jquery.mobile-1.4.5.min.js“></script> <script> $(document).ready(function() { $(„#myCarousel“).swiperight(function() { $(„#myCarousel“).carousel(‚prev‘); }); $(„#myCarousel“).swipeleft(function() { $(„#myCarousel“).carousel(‚next‘); }); }); </script> Akorát to moc nedoporučuji, protože si z mobilního jQuery nemůžete vybrat jen ty funkce, které chcete a defaultní funkce vám budou ničit váš nadefinovaný layout a [&hellip

Více…

Vytvoření base64 stringu z obrázku

Když potřebujete vytvořit base64 obrázek např. pro pozadí background: url(data:image/png;base64,….); Vložte Obrázek: Výsledek: Html: <h2>Input</h2> <form class=“input-group“ id=“img2b64″> <input id=“inputFileToLoad“ type=“file“ onchange=“encodeImageFileAsURL();“ /> </form> <hr> <h2>Output</h2> <div class=“output“> <textarea class=“form-control“></textarea><br> <a></a><br><br> <img><br> </div> Javascript: function encodeImageFileAsURL(cb) { return function(){ var file = this.files[0]; var reader  = new FileReader(); reader.onloadend = function () { cb(reader.result); } [&hellip

Více…

Změna zkratky ctrl+enter ve Firefoxu

Po zapsání internetové adresy se po zmáčknutí ctrl+enter doplní „.cz“ místo „.com“ Do příkazové řádky napište about:config A změnte browser.fixup.alternate.suffix; na .cz

Více…

Automatické vytvoření indikátorů pro Carousel Bootstrap

Jednoduchý javascript pro automatické vytvoření indikátorů (klikacích teček) pro změnu Carouselu (otáčecí galerie) Script: <!– auto-generate carousel indicator html –> var myCarousel = $(„.carousel“); myCarousel.append(„<ol class=’carousel-indicators‘></ol>“); var indicators = $(„.carousel-indicators“); myCarousel.find(„.carousel-inner“).children(„.item“).each(function(index) { (index === 0) ? indicators.append(„<li data-target=’#myCarousel‘ data-slide-to=’“+index+“‚ class=’active‘></li>“) : indicators.append(„<li data-target=’#myCarousel‘ data-slide-to=’“+index+“‚></li>“); }); <!– then call carousel –> $(‚.carousel‘).carousel(); Credit: https://coderwall.com/p/4ulwtg/auto-generate-twitter-bootstap-carousel-indicators

Více…

Výpis alt obrázku pomocí jQuery

Jelikož nelze vypsat alt pomocí CSS3 (content:attr(alt); nefunguje u obrázků). Pak lze vypsat alt pomocí jednoduchého javascriptu. html: <a class=“thumbnail“ title=“random title m3″ href=“/img.jpg“><img src=“/img.jpg“ alt=“random title m3″ /></a> script: <script> $(„.thumbnail“).each(function() { var imageCaption = $(this).find(„img“).attr(„alt“); imageCaption = imageCaption.replace(/m3/g, „m<sup>3</sup>“); //pokud chceme například změnit něco; zde m3 na m<sup>3</sup> $(„<span>“ + imageCaption + „</span>“).appendTo(this); [&hellip

Více…

CSS3 img width 100% height 100%

Jak upravit obrázek, aby se vešel do divu ve správném poměru na výšku i šířku bez deformace pomocí pouze CSS: width: 100% !important; height: 100% !important; object-fit: cover; Nefunguje v IE, tam se zdeformuje. Protože holt IE&#

Více…

Dreamweaver rozkódování hesla

Jak získat heslo z dreamweaveru po exportu webu (Site=>Manage Sites=>select the site=>export). Javascript: function decodeDreamWaverPass(hash){ var pass = “; for (var i=0 ; i pass+=String.fromCharCode(parseInt(hash[i]+“+hash[i+1],16)-(i/2)); } return pass; } decodeDreamWaverPass(„vaseheslo v pw“)

Více…

PHP ukázat chyby na stránce (show errors)

Připsání na začátek  .php souboru pro zobrazení chyb: error_reporting(E_ALL | E_STRICT); ini_set(‚display_errors‘, 1); ini_set(‚html_errors‘, 1)

Více…

Jak získat hodnoty (get values) z dataLayer

Pokud vkládáte hodnoty do dataLayer například: window.dataLayer = window.dataLayer || []; dataLayer.push({„shoptet“ : { „pageType“: „cart“, „cart“: { „3973“: 1, „3979“: 2 } }}); Pak se k nim dostanete: console.log(dataLayer[0].shoptet.cart.pageType) // v konzoli vypíše: cart Klíče a hodnoty polí jdou vypsat i následovně: console.log(Object.values(dataLayer[0].shoptet.cart)); // v konzoli vypíše: [1, 2] console.log(Object.keys(dataLayer[0].shoptet.cart));  // v konzoli vypíše: [&hellip

Více…

Jednoduchý modal vyskakovací okno

Jednoduché vyskakovací okno pomocí velmi jednoduchého jQuery scriptu HTML: <div class=“window“>         <div class=“box“>         <div id=“zavrit-banner“>X</div>         <p><strong>Vyskakovací okno</strong></p>         <p>Zavřete kliknutím na černou plochu</p>         </div> </div> Javascript/jQuery: <script src=“https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js“></script>         <script>         $(„#zavrit-banner“).click(function() {           $( „.window“ ).fadeOut(„slow“);         });         $(„.window“).click(function(e) { [&hellip

Více…

GA event v kódu s Tag Managerem nefunguje

GA event v inline kódu nebo v javascriptu (jQuery) nefunguje jako např. onclick() GA DEBUG hlásí: „ga send Unknown target: undefined“ řešení: var trackerName = ga.getAll()[0].get(‚name‘); ga(trackerName + ‚.send‘, ‚event‘, { eventCategory: ‚kategorie‘, eventAction: ‚akce‘, eventValue: 0 }); credit: http://stackoverflow.com/questions/28765806/existing-google-analytics-events-and-google-tag-manager

Více…

Google reCAPTCHA ajax jQuery

Implementace Google reCAPTCHA pomocí ajax jQuery Prvně musíte získat captchu na adrese  https://www.google.com/recaptcha/ (musíte být přihlášeni pod google účtem) recaptchagoogle.php: $captcha = filter_input(INPUT_POST, ‚captchaResponse‘); // get the captchaResponse parameter sent from our ajax /* Check if captcha is filled */ if (!$captcha) { http_response_code(401); // Return error code if there is no captcha } $response = [&hellip

Více…

Nastavení SET, GET, IF set Cookies Javascriptem

Nastavení cookies Javascriptem <script> function setCookie(cname, cvalue, exdays) { //jmeno cookie, hodnota, pocet dni var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (exdays*24*60*60*1000)); var expires = „expires=“+d.toUTCString(); document.cookie = cname + „=“ + cvalue + „; “ + expires; } function getCookie(cname) { var name = cname + „=“; var ca = document.cookie.split(‚;‘); for(var i=0; i<ca.length; [&hellip

Více…

Google Tag Manager UserID Analytics

Programátor může přihlášeným lidem přiřadit cookies, při odhlášení toto cookies smazat. Potom máte přehled o přihlášených uživatelech. Výběr dat UserID se musí v Google Analytics zapnout. Článek o nastavení UserID Nastavení Google Tag Manager Nastavení vlastní Javascript Proměnné s názvem „UserID“: function() { try { return ga.getAll()[0].get(‚clientId‘); }catch(e) { return „n/a“; } } V Tagu [&hellip

Více…