Zajímavosti

Komplexní čísla (imaginární čísla)

Komplexní čísla jsou nadmnožinou reálných čísel. Oproti jednorozměrným reálným číslům však, kde používáme k vyjádření daného čísla jen délku, v komplexní rovině můžeme zároveň vyjádřit pomocí jednoho čísla délku a úhel otočení. Dozvíme se tedy co je to číslo „i“ a jak ho používat. Dále se podíváme jak vznikl a Číst více…

Od admin, před
Zajímavosti

Integrace a derivace

Nejjednodušší vysvětlení integrálů a derivací v 16 minutách… Co jsou to integrace a derivace: Co vzorec pro integrály znamená? Jak vznikly integrály a derivace: Derivace jsou vlastně jen výpočet stoupání neboli tangens:

Od admin, před
Články

Naprogramování integrálů v Javascriptu

Velmi jednoduchý, spíše začátek pro výpočet a zobrazení a výpočtu plochy pomocí integrálů. Pro parsování matematických funkcí je použita knihovna math.js V celém dokumentu zaměňte všechny &lt ; (bez mezery před středníkem) za levé závorky < a kód funguje (nechce se mi to řešit)… Plus některé věci nefungují jak mají, Číst více…

Od admin, před
Vyřešené problémy

Zjištění podpory prohlížeče zobrazení obrázků ve formátu WebP pomocí javascriptu

function testWebP(callback) { var webP = new Image(); webP.onload = webP.onerror = function () { callback(webP.height == 2); }; webP.src = 'data:image/webp;base64,UklGRjoAAABXRUJQVlA4IC4AAACyAgCdASoCAAIALmk0mk0iIiIiIgBoSygABc6WWgAA/veff/0PP8bA//LwYAAA'; }; testWebP(function(support) { (support)?console.log("podporuje"): console.log("nepodporuje"); }); Nebo lze vyzkoušet konkrétní typy obrázků… Animace, bez komprese, s kompresí, s průhledností pomocí skriptu od Google: // 'feature' can be one Číst více…

Od admin, před
Poznámky

Počet slov na stránce pomocí jQuery

Skript vezme všechen text, oddělá „bannedWords“ (například tečky a čárky) a pak až počítá slova. Jednotlivá slova, páry a po třech slovech. Protože však oddělává například tečky, tak konečné slovo věty a začáteční slovo druhé věty vezme jako spojený pár slov… Takto vytiskne 20 nejčastějších slov a slovních spojení. První Číst více…

Od admin, před
Poznámky

Zvětšení obrázku s pohybem při najetí myši – Hover image zoom magnification with mouse movement

Při najetí na obrázek se obrázek zvětší jako po najetí lupy s možností pohybu myši a obrázku. Každému obrázku, na který chcete efekt použít přidejte class=“magIMG“ Některé CSS mohou funkci znepřesnit, potom si musíte individuálně upravit CSS. CSS: .MagnifyImageDiv { position: relative; overflow:hidden; padding:0; margin:0; display: inline-block; } .MagnifyImageDiv .hovermagnified Číst více…

Od admin, před
Poznámky

.htaccess přesměrování stránek z http na https a odstranění www.

Pokud potřebujete, aby se domény 3. řádu přesměrovávaly na formát https://subdomena.domena.cz , pak použijte následující kód. Kód funguje i pro domény 2. řádu. #presmerovani http:// na https:// RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301] #presmerovani https://www. na https:// - odstranění www. RewriteCond %{HTTPS} on RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC] RewriteRule ^ Číst více…

Od admin, před
Vyřešené problémy

Datumy posledních N dní do pole – Javascript

Jak získat datumy posledních N dní do pole array pomocí čistého Javascriptu? Například naplnění pole posledními 7 dny: function LastNDays(pocet) { var labels=Array(pocet).fill().map((e,i)=>i); return labels.map(function(n) { var d = new Date(); d.setDate(d.getDate() - n); return (function(day, month, year) { return [day<10 ? '0'+day : day, month<9 ? '0'+(month+1) : (month+1), Číst více…

Od admin, před