Články

Naprogramování integrálů v Javascriptu

Velmi jednoduchý, spíše začátek pro výpočet a zobrazení a výpočtu plochy pomocí integrálů. Pro parsování matematických funkcí je použita knihovna math.js V celém dokumentu zaměňte všechny &lt ; (bez mezery před středníkem) za levé závorky < a kód funguje (nechce se mi to řešit)… Plus některé věci nefungují jak mají, Číst více…

Od admin, před