Vyřešené problémy

Zjištění podpory prohlížeče zobrazení obrázků ve formátu WebP pomocí javascriptu

function testWebP(callback) { var webP = new Image(); webP.onload = webP.onerror = function () { callback(webP.height == 2); }; webP.src = 'data:image/webp;base64,UklGRjoAAABXRUJQVlA4IC4AAACyAgCdASoCAAIALmk0mk0iIiIiIgBoSygABc6WWgAA/veff/0PP8bA//LwYAAA'; }; testWebP(function(support) { (support)?console.log("podporuje"): console.log("nepodporuje"); }); Nebo lze vyzkoušet konkrétní typy obrázků… Animace, bez komprese, s kompresí, s průhledností pomocí skriptu od Google: // 'feature' can be one Číst více…

Od admin, před
Vyřešené problémy

Datumy posledních N dní do pole – Javascript

Jak získat datumy posledních N dní do pole array pomocí čistého Javascriptu? Například naplnění pole posledními 7 dny: function LastNDays(pocet) { var labels=Array(pocet).fill().map((e,i)=>i); return labels.map(function(n) { var d = new Date(); d.setDate(d.getDate() - n); return (function(day, month, year) { return [day<10 ? '0'+day : day, month<9 ? '0'+(month+1) : (month+1), Číst více…

Od admin, před
Vyřešené problémy

Vynucení požadavku http jako https

Pokud mám na stránkách odkaz nebo obrázek s http (např. <a href=“http://mylog.cz/obrazek.png“><img src=“http://mylog.cz/obrazek.png“></a>) a potřebuji jej zavolat jako https, pak přidejte do hlavičky html kód: <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="upgrade-insecure-requests"> POZOR!!! tento kód zablokuje všechny nezabezpečené přenosy! Kód pro přesměrování http na https v htaccess: # presmerovani http na https a na Číst více…

Od admin, před
Poznámky

Zobrazit obrázek v atributu na hover pomocí jQuery

Například pokud chceme zobrazit obrázek, který máme v „href“ atributu elementu „a“: Html: <div class="showimg"><a href="/cesta/k-souboru.jpg">Na hover zobraz obrázek v href</a></div> Javascript: <script> $(".showimg a").attr("style", "position:relative").mouseenter(function(){ var img=$(this).attr("href"); $(this).append("<span class='mosimg' style='position:absolute; bottom: 105%;left:0px;'><img src='"+ img + "' style='max-width:1000px;border:1px solid #999; border-radius:10px;'></span>"); }).mouseleave(function(){ $(".mosimg").remove(); }); </script> Libovolně můžete měnit CSS v Číst více…

Od admin, před
Poznámky

.htaccess přesměrování a odstranění koncovky .html a načtení .php souboru

Pokud jste měli soubory .html a chcete načítat .php soubory se stejným názvem, ale aby v url nešla vidět žádná koncovka. Tudíž jste měli stranka.html, teď máte stranka.php a url se přesměruje po napsání www.domena.cz/stranka.html na www.domena.cz/stranka (kde bude načtená stranka.php) # browser requests HTML RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /([^\ ]+)\.html RewriteRule Číst více…

Od admin, před
Poznámky

Smazat poslední lomítko z URL pomocí .htaccess

Umaže z URL poslední lomítko, aby neházel prohlížeč error 500. Takto chce prohlížeč přistupovat k adresáři. Po přidání následujícího kódu do .htaccess se umaže z URL adresy končící lomítko, takže url bude vypadat např. místo /adresa-url/ takto /adresa-url RewriteEngine on # smazat posledni lomitko / RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{REQUEST_URI} Číst více…

Od admin, před
Vyřešené problémy

Vytvoření base64 stringu z obrázku

Když potřebujete vytvořit base64 obrázek např. pro pozadí background: url(data:image/png;base64,….); Vložte Obrázek: Výsledek: Html: <h2>Input</h2> <form class="input-group" id="img2b64"> <input id="inputFileToLoad" type="file" onchange="encodeImageFileAsURL();" /> </form> <hr> <h2>Output</h2> <div class=“output“> <textarea class=“form-control“></textarea><br> <a></a><br><br> <img><br> </div> Javascript: function encodeImageFileAsURL(cb) { return function(){ var file = this.files[0]; var reader  = new FileReader(); reader.onloadend = Číst více…

Od admin, před
Vyřešené problémy

GA event v kódu s Tag Managerem nefunguje

GA event v inline kódu nebo v javascriptu (jQuery) nefunguje jako např. onclick() GA DEBUG hlásí: „ga send Unknown target: undefined“ řešení: var trackerName = ga.getAll()[0].get(‚name‘); ga(trackerName + ‚.send‘, ‚event‘, { eventCategory: ‚kategorie‘, eventAction: ‚akce‘, eventValue: 0 }); credit: http://stackoverflow.com/questions/28765806/existing-google-analytics-events-and-google-tag-manager

Od admin, před
Poznámky

Změna názvu URL z .php na adresu bez .php

Když máte www stránky s koncovnou .php a chcete je změnit na stránky bez koncovky Např. www.mylog.cz/nejlepsi-stranky.php na www.mylog.cz/nejlepsi-stranky Potřebujete přesměrovat stávající .php na na stránku bez php a zároveň přesměrovat obsah z URL bez php na fyzickou stránku .php: # browser requests PHP RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /([^\ ]+)\.php RewriteRule Číst více…

Od admin, před
Vyřešené problémy

Odstranění query string (QSA) z URL/URI adresy pomocí .htaccess

Odstranění řetězce QSA – query string (část za otazníkem) z URL/URI adresy pomocí .htaccess RewriteCond %{QUERY_STRING} ^cast-za-otaznikem=([0-9]*)$ RewriteRule ^stara-stranka-s-otaznikem-na-konci.php$ /nova-stranka.php? [R=301,L] Kód přepíše např.: www.yourwebsite.com/stara-stranka-s-otaznikem-na-konci.php?cast-za-otaznikem=98 Na: www.yourwebsite.com/nova-stranka.php V RewriteCond se nachází regulární výraz pro řetězec query string, v RewriteRule první část obsahuje starou adresu bez řetězce query string. Druhá část Číst více…

Od admin, před