Poznámky

Kopírování obrázků pomocí jQuery a přiřazení eventů klonům

Kopírování (klonování) obrázků do jiného elementu pomocí jQuery. A povolení přiřazení událostí (bind events) těmto kopiím (klonům), protože defaultně toto nefunguje. $('.preview-pic img').each(function(index, element) { $(this).clone(element, true).appendTo($('#magnified .modal-footer'));  // zkopírujeme všechny obrázky z divu preview-pic do divu .modal-footer. True povolí Číst více…

Od admin, před
Poznámky

Show / hide element na stránce

Skript pro zobrazení a skrytí elementů na stránce. Univerzálně stačí přiřadit třídy showhider-X „tlačítku“ a showhide-X prvku, který chceme skrýt (kde X je číslo, které spojuje elementy). HTML <p><input id="checkbox" class="checkboxstyle" type="checkbox" /><label class="showhider-1" for="checkbox">Po kliknutí se zatrhne checkbox a Číst více…

Od admin, před
Poznámky

jQuery vypsání obrázků pomocí html

Script vypíše všechny obrázky na stránce popořadě (opakují se pokud použijete jeden obrázek vícekrát) za div .container var images=$("img"); images.each(function( index ) { $(".container").append("Všechny obrázky v dokumentu: " + images[index].outerHTML); }) Pokud chcete jen první obrázek pak stačí změnit skript Číst více…

Od admin, před
Poznámky

Bootstrap carousel swipe

Pro swipe effect (ovládání carouselu pohybem prstu doleva a doprava) stačí přidat následující javascript: <script> var mycarousel = document.getElementById("myCarousel"); mycarousel.addEventListener('touchstart', handleTouchStart, false); mycarousel.addEventListener('touchmove', handleTouchMove, false); var xDown = null; var yDown = null; function handleTouchStart(evt) { xDown = evt.touches[0].clientX; yDown Číst více…

Od admin, před
Vyřešené problémy

Vytvoření base64 stringu z obrázku

Když potřebujete vytvořit base64 obrázek např. pro pozadí background: url(data:image/png;base64,….); Vložte Obrázek: Výsledek: Html: <h2>Input</h2> <form class="input-group" id="img2b64"> <input id="inputFileToLoad" type="file" onchange="encodeImageFileAsURL();" /> </form> <hr> <h2>Output</h2> <div class=“output“> <textarea class=“form-control“></textarea><br> <a></a><br><br> <img><br> </div> Javascript: function encodeImageFileAsURL(cb) { return function(){ var Číst více…

Od admin, před
Poznámky

Výpis alt obrázku pomocí jQuery

Jelikož nelze vypsat alt pomocí CSS3 (content:attr(alt); nefunguje u obrázků). Pak lze vypsat alt pomocí jednoduchého javascriptu. html: <a class="thumbnail" title="random title m3" href="/img.jpg"><img src="/img.jpg" alt="random title m3" /></a> script: <script> $(".thumbnail").each(function() { var imageCaption = $(this).find("img").attr("alt"); imageCaption = imageCaption.replace(/m3/g, Číst více…

Od admin, před
Poznámky

Dreamweaver rozkódování hesla

Jak získat heslo z dreamweaveru po exportu webu (Site=>Manage Sites=>select the site=>export). Javascript: function decodeDreamWaverPass(hash){ var pass = ''; for (var i=0 ; i pass+=String.fromCharCode(parseInt(hash[i]+''+hash[i+1],16)-(i/2)); } return pass; } decodeDreamWaverPass("vaseheslo v pw");

Od admin, před
Poznámky

Jak získat hodnoty (get values) z dataLayer

Pokud vkládáte hodnoty do dataLayer například: window.dataLayer = window.dataLayer || []; dataLayer.push({„shoptet“ : { „pageType“: „cart“, „cart“: { „3973“: 1, „3979“: 2 } }}); Pak se k nim dostanete: console.log(dataLayer[0].shoptet.cart.pageType) // v konzoli vypíše: cart Klíče a hodnoty polí jdou Číst více…

Od admin, před