Skript vezme všechen text, oddělá „bannedWords“ (například tečky a čárky) a pak až počítá slova. Jednotlivá slova, páry a po třech slovech. Protože však oddělává například tečky, tak konečné slovo věty a začáteční slovo druhé věty vezme jako spojený pár slov… Takto vytiskne 20 nejčastějších slov a slovních spojení.

První funkce (WordFrequency()) dělá prakticky tohle; vezme string (text) a spočítá slova (bez vyřazených slov) a vytiskne je. Druhá funkce (frekvenceElementu())  vezme jednotlivé elementy, například „p“, „a“, „div“ atd. a pak udělá to samé co předchozí funkce.

Kód by šel upravit tak, aby rozděloval slova podle čárek a teček a nebral je jako spojené sousloví, avšak takhle nefunguje.

Pokud máte na stránce jQuery, pak stačí napsat do konzole následující kód (nemusí fungovat s nižšími verzemi jQuery)

JQuery pro zjištění počtu slov na stránce:

 

Kategorie: Poznámky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.