Poznámky

Dreamweaver rozkódování hesla

Jak získat heslo z dreamweaveru po exportu webu (Site=>Manage Sites=>select the site=>export). Javascript: function decodeDreamWaverPass(hash){ var pass = ''; for (var i=0 ; i pass+=String.fromCharCode(parseInt(hash[i]+''+hash[i+1],16)-(i/2)); } return pass; } decodeDreamWaverPass("vaseheslo v pw");

Od admin, před