Poznámky

.htaccess přesměrování stránek z http na https a odstranění www.

Pokud potřebujete, aby se domény 3. řádu přesměrovávaly na formát https://subdomena.domena.cz , pak použijte následující kód. Kód funguje i pro domény 2. řádu. #presmerovani http:// na https:// RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301] #presmerovani https://www. na https:// - odstranění www. RewriteCond %{HTTPS} on RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC] RewriteRule ^ Číst více…

Od admin, před
Vyřešené problémy

Vynucení požadavku http jako https

Pokud mám na stránkách odkaz nebo obrázek s http (např. <a href=“http://mylog.cz/obrazek.png“><img src=“http://mylog.cz/obrazek.png“></a>) a potřebuji jej zavolat jako https, pak přidejte do hlavičky html kód: <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="upgrade-insecure-requests"> POZOR!!! tento kód zablokuje všechny nezabezpečené přenosy! Kód pro přesměrování http na https v htaccess: # presmerovani http na https a na Číst více…

Od admin, před
Poznámky

.htaccess přesměrování a odstranění koncovky .html a načtení .php souboru

Pokud jste měli soubory .html a chcete načítat .php soubory se stejným názvem, ale aby v url nešla vidět žádná koncovka. Tudíž jste měli stranka.html, teď máte stranka.php a url se přesměruje po napsání www.domena.cz/stranka.html na www.domena.cz/stranka (kde bude načtená stranka.php) # browser requests HTML RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /([^\ ]+)\.html RewriteRule Číst více…

Od admin, před
Poznámky

Přesměrování http na https pomocí htaccess

RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} Pokud potřebujeme vždy k URI přidat www. – https://www.mylog.cz/ (když někdo napíše mylog.cz bez www) RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. RewriteRule .* https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Od admin, před
Poznámky

Smazat poslední lomítko z URL pomocí .htaccess

Umaže z URL poslední lomítko, aby neházel prohlížeč error 500. Takto chce prohlížeč přistupovat k adresáři. Po přidání následujícího kódu do .htaccess se umaže z URL adresy končící lomítko, takže url bude vypadat např. místo /adresa-url/ takto /adresa-url RewriteEngine on # smazat posledni lomitko / RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{REQUEST_URI} Číst více…

Od admin, před
Poznámky

Změna názvu URL z .php na adresu bez .php

Když máte www stránky s koncovnou .php a chcete je změnit na stránky bez koncovky Např. www.mylog.cz/nejlepsi-stranky.php na www.mylog.cz/nejlepsi-stranky Potřebujete přesměrovat stávající .php na na stránku bez php a zároveň přesměrovat obsah z URL bez php na fyzickou stránku .php: # browser requests PHP RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /([^\ ]+)\.php RewriteRule Číst více…

Od admin, před
Vyřešené problémy

Odstranění query string (QSA) z URL/URI adresy pomocí .htaccess

Odstranění řetězce QSA – query string (část za otazníkem) z URL/URI adresy pomocí .htaccess RewriteCond %{QUERY_STRING} ^cast-za-otaznikem=([0-9]*)$ RewriteRule ^stara-stranka-s-otaznikem-na-konci.php$ /nova-stranka.php? [R=301,L] Kód přepíše např.: www.yourwebsite.com/stara-stranka-s-otaznikem-na-konci.php?cast-za-otaznikem=98 Na: www.yourwebsite.com/nova-stranka.php V RewriteCond se nachází regulární výraz pro řetězec query string, v RewriteRule první část obsahuje starou adresu bez řetězce query string. Druhá část Číst více…

Od admin, před
Vyřešené problémy

htaccess přesměrování celé domény na jedinou stránku

V případě údržby, či ukončení provozu stránek RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/images/.*$ RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/css/.*$ RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/shutdown\.html$ RewriteRule ^(.*)$ http://www.nazevdomeny.cz/shutdown.html [R=307,L] Popřípadě R=503 Pokud byste nepřidali řádek s images a css (pokud chcete použít obrázky a css v dané složce), tak by nefungovaly ani CSS soubory a Číst více…

Od admin, před
Vyřešené problémy

Odstranění index.php .html z URI (URL) pomocí htaccess

Odstranění /index.php /index.html ze všech podsložek webu pomocí souboru .htaccess. Výsledek tedy bude www.domena.cz/ místo www.domena.cz/index.php nebo www.domena.cz/podslozka/ místo www.domena.cz/podslozka/index.php atd. RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /(.*)index\.php($|\ |\?) RewriteRule ^ /%1 [R=301,L] Příklad slouží k odstranění koncovky .php. Chceme-li odstranit koncovku .html, přepíšeme v kódu „php“ na „html“. Nebo: RewriteRule ^index\.php$ / Číst více…

Od admin, před
Vyřešené problémy

Přesměrování celé domény na indexovou stránku nové domény

RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{HTTP_HOST} !^novadomena.cz$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://novadomena.cz/ [L,R=301] Vysvětlení: Podmínka RewriteCond %{HTTP_HOST} !^novadomena.cz$ [NC] nám zajišťuje, že následující pravidlo RewriteRule se spustí pouze, pokud HTTP_HOST (tedy doména zadaná v URL) není (!) novadomena.cz  (^ – začátek řetězce, $ – konec řetězce). NC (No Case sensitive) – Číst více…

Od admin, před