Poznámky

Diskuse, diskuze. Co je správně?

Diskuse i diskuze je gramaticky správně. Diskuse se „s“ se ale považuje za slohově neutrální, tudíž je vhodné psát slovo tímto způsobem, ikdyž i varianta se „z“ je správná. Toto platí podle pravidel českého pravopisu pro všechna slova, u kterých můžeme ve výslovnosti „s“ a „z“ zaměňovat: diskuse diskuze, resort Číst více…

Od sarcasm, před