Poznámky

RegEx Dreamweaver Quotes/uvozovky

find -> width=“([^“])*“ replace -> $1 Regulární výraz najde jakýkoli znak kromě dvojtých uvozovek – [^“]   find -> <span style=“[^“]+“>([^<]*)</span> replace -> $1 Regulární výraz najde všechny spany se stylem a smaže je. Obsah uvnitř tedy ponechá bez okolních spanů.

Od admin, před