function testWebP(callback) {
var webP = new Image();
webP.onload = webP.onerror = function () {
callback(webP.height == 2);
};
webP.src = 'data:image/webp;base64,UklGRjoAAABXRUJQVlA4IC4AAACyAgCdASoCAAIALmk0mk0iIiIiIgBoSygABc6WWgAA/veff/0PP8bA//LwYAAA';
};

testWebP(function(support) {
(support)?console.log("podporuje"): console.log("nepodporuje");
});

Nebo lze vyzkoušet konkrétní typy obrázků… Animace, bez komprese, s kompresí, s průhledností pomocí skriptu od Google:

// 'feature' can be one of 'lossy', 'lossless', 'alpha' or 'animation'.
// 'callback(feature, result)' will be passed back the detection result (in an asynchronous way!)
function check_webp_feature(feature, callback) {
var kTestImages = {
lossy: "UklGRiIAAABXRUJQVlA4IBYAAAAwAQCdASoBAAEADsD+JaQAA3AAAAAA",
lossless: "UklGRhoAAABXRUJQVlA4TA0AAAAvAAAAEAcQERGIiP4HAA==",
alpha: "UklGRkoAAABXRUJQVlA4WAoAAAAQAAAAAAAAAAAAQUxQSAwAAAARBxAR/Q9ERP8DAABWUDggGAAAABQBAJ0BKgEAAQAAAP4AAA3AAP7mtQAAAA==",
animation: "UklGRlIAAABXRUJQVlA4WAoAAAASAAAAAAAAAAAAQU5JTQYAAAD/////AABBTk1GJgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGQAAABWUDhMDQAAAC8AAAAQBxAREYiI/gcA"
};
var img = new Image();
img.onload = function () {
var result = (img.width > 0) && (img.height > 0);
callback(feature, result);
};
img.onerror = function () {
callback(feature, false);
};
img.src = "data:image/webp;base64," + kTestImages[feature];
}

Použití:
var webpFeature;
check_webp_feature('lossy', function(type,boolean){webpFeature=boolean;})

Proměnná webpFeature je false nebo true podle toho, jestli prohlížeč umí daný typ webP obrázků


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.